REMAJA MASJID RAUDHATUL JANNAH 2018-2020 TERBENTUK (17/05/2018)

 

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah setelah melalui beberapa tahapan diskusi akhirnya terbentuklah pengurus Remaja Masjid Raudhatul Jannah pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 yang dipandu oleh Pengurus dan Ibu-Ibu  Majelis Taklim Raudhatul Jannah Kompleks Griya Mulya Asri untuk periode kepengurusan 2018-2020 dengan susunan kepengursan sebagai berikut :


Ketua  : Raihan
Wakil   Ketua : Muh.Yusuf Al Qadri
Sekertaris   : Ariqah Thifal Nur
Bendahara : Siti Aisyah Ayumi

Seksi Pendidikan dan Dakwah : Muh.Ifwat Ihsan
Seksi Perlengkapan: Kifli 
Humas : Amelia Febrianti Rahimy

Seksi Dana : Annisa

Selamat bertugas diucapkan kepada Pengurus terpilih.

  

 


Salam
Pengurus