PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA DAN BEASISWA UNTUK PELAJAR DARI UPZ MRJ (21/05/2022)

 

Guna lebih mengoptimal pendistribusian zakat maal yang telah dikumpulkan dari para muzakki, pengurus UPZ Masjid Raudhatul Jannah GMA mulai mengalokasikan dana zakat tersebut kepada para pedagang asongan (paggandeng) yang berada di sekitar Masjid Raudhatul Jannah untuk diarahkan dari mustahik kelak akan jadi muzakki dengan pemberian modal usaha untuk pengadaan bahan atau barang guna dijual kembali untuk mendapatkan keuangan dari hasil usaha lebih meningkat dari sebelumnya.

Dalam kesempatan lain Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raudhatul Jannah juga menyalurkan bantuan beasiswa kepada anak- anak sekolah yang kurang mampu untuk membantu mengurangi beban ekonomi orang tuanya yang sudah dievaluasi oleh Team UPZ MRJ. Bantuan ini langsung diserahkan kepada pihak sekolah langsung sehingga terjalin koordinasi yang baik anara pihak sekolah dan pihak UPZ Masjid Raudahtul Jannah. Pengurus UPZ mengakui bahwa dana yang dikumpulkan masih tergolong sedikit namun diupayakan dapat memberikan manfaat kepada para mustahik dalam melaksanakan aktifitasnya sehari sehari-hari. Selain itu anak-anak TPA Raudhatul JAnnah yang dianggap masuk kategori peneriman pun diberi bantuan serta para guru-guru TPA RJ sebagai fisabilillah juga diberi zakat maal oleh Pengurus UPZ Masjid Raudhatul Jannah.

   

 


Salam
Pengurus